Archives: Toán

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD.

September 21, 2016 | By dltiengiang | 2 Comments | Filed in: Toán.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD và P là giao điểm của hai đường thẳng MN, AC . Biết đường thẳng AC có phương • Read More »

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC = 2a.

September 3, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Toán.

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AC, đường thẳng A’B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 45o . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’  và • Read More »

Giải phương trình 2sin2x + 7sinx – 4 = 0

September 1, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Toán.

1. Giải phương trình 2sin2x + 7sinx – 4 = 0 2. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để • Read More »

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – 2y +z -1 =0

April 6, 2016 | By dltiengiang | 2 Comments | Filed in: Toán.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình  2x – 2y +z -1 =0 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P). 2) Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) sao cho AM vuông góc với • Read More »