Archives: Địa lí

Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

December 1, 2016 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Địa lí.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ. 2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với • Read More »

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

November 29, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát  triển kinh tế và an ninh quốc phòng? Phân tích khả năng và hiện • Read More »

Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.

November 27, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao  của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam? 2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân • Read More »

Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

October 24, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? 2. Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí • Read More »

Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất đối với việc phát triển nông nghiệp

August 19, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất  đối với việc phát triển nông nghiệp. Tại sao trong thời gian vừa qua, tình trạng xâm nhập mặn  ở đây diễn ra hết sức nghiêm trọng?