Câu hỏi ôn tập Môn Địa lí

Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch

January 14, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch 2.Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi • Read More »

Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam

December 1, 2016 | By dltiengiang | 1 Comment | Filed in: Địa lí.

1.Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat  Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ. 2.Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với • Read More »

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

November 29, 2016 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát  triển kinh tế và an ninh quốc phòng? Phân tích khả năng và hiện • Read More »