Archives: Địa lí

Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

May 12, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế – xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định? Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?

Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch

January 14, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Địa lí.

1.Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch 2.Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi • Read More »