Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước của Nguyên Khoa Điềm

August 26, 2017 | By dltiengiang | Viewed 3,049 times | Filed in: Ngữ Văn.

Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về

Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằ ng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giô Tỗ
(Trích Đất Nước, trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm,
Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.118-119)

 

cam-nhan-doan-tho-va-binh-luan-quan-niem-ve-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem_01

cam-nhan-doan-tho-va-binh-luan-quan-niem-ve-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem_02


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Text:
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận Mở bài giới thiêụ được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước. c. Triển khai vấn đề nghị luận Vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. * Giới thiêu ngắn govề tá giả , tác phẩm, đoan trı ̣ ́ ch 0.5 * Cảm nhận đoạn thơ Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau: - Về nôi dung ̣ : Đoan trı ̣ ch́ thể hiện cảm xúc, suy tư và là sự cắt nghıã khái niệm đất nướ c của tác giả từ nhiều phương diê ̣n. + Địa lí: không gian đất nước rông lơ ̣ ́ n, mênh mông mà gần gũi, thân quen; thiêng liêng mà bình dị; là nơi sinh tồn củ a bao thế hê,̣... + Li ̣ch sử: gắn vớ i cô ̣i nguồn, sựtiếp nối củ a cá c thế hê ̣ từ quá khứ đến hiê ̣n tai va ̣ ̀ tương lai, là m nên đất nước trườ ng tồn,... + Văn hó a: gắn vớ i nhữ ng quan niêm, ̣ phong tuc, tâ ̣ p qua ̣ ́ n,... kết tinh vẻ đẹp tâm hồn nhân dân. - Về nghê thuâ ̣ ṭ: Đoạn trích sử dụng hiệu quả, sáng tạo thể thơ tự do, chất liêu ̣ văn hó a và văn hoc dân gian ̣ ; kết hợp hài hòa giữa chất trữ tı̀ nh và chı́ nh luân; ̣ cách cắt nghĩa khái niệm Đất Nước theo lối chiết tự,... * Bình luận quan niệm về đất nước Thí sinh cần bình luận hợp lí, thuyết phục. Có thể theo hướng sau: - Nguyễn Khoa Điềm quan niệm đất nước là sự tổng hợp, thống nhất các phương diện lịch sử, địa lí và văn hóa trong mối liên hệ gắn bó với đời sống nhân dân. Điều đó góp phần thể hiện tư tưởng cốt lõi của đoạn trích Đất Nước - tư tưởng Đất Nước của Nhân dân. - Đây là quan niệm mớ i mẻ , sâu sắc, tiêu biểu cho quan niệm về đất nước trong văn hoc Ca ̣ ́ ch mang giai đoa ̣ n 1945 ̣ - 1975; gó p phần thức tı̉ nh tinh thần dân tôc ̣ ở thế hê tre ̣ ̉ đô thi vụ ̀ ng tam chiếm miền Nam ̣ thờ i chống Mı̃ ; khơi gơi ̣ tình yêu, trá ch nhiêm v ̣ ớ i đất nướ c của tuổi trẻ ngà y nay d. Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn chı́ nh tả , ngữ nghĩa, ngữ phá p tiếng Viêṭ. 0.25 e. Sáng tạo Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.