Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,533 μm lên tấm kim loại có công thoát A =3.10^-9J

December 28, 2015 | Viewed 3,714 times | By dltiengiang | Filed in: Vật Lí.

Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,533 μm lên tấm kim loại có công thoát A =3.10^-9J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các alectrôn quang điện và cho chúng bay vào từ trường đều theo hướng  vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của các alectrôn là R = 22,75 mm. Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường.

Cho vận tốc  ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, hằng số Pl ăng h = 6,625.10^-34 J.s, độ lớn điện tích và khối  lqợng của alectrôn e = 1,6.10^-19 C; me = 9,1.10^-31 kg. Bỏ qua tương tác giữa các alectrôn.

 

cau 7 de thi vat ly nam 2004


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.