ĐỌC HIỂU, Đọc đoạn trích Trước biển – Vũ Quần Phương

July 20, 2019 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích:Biết nói gì trước biển em ơiTrước cái xa xanh thanh khiết không lời Cái hào hiệp ngang tàng của gió Cái kiên nhẫn nghìn đời sóng vỗ Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời Cái giản đơn sâu sắc như đời  Chân trời kia biển mãi gọi người đi Bao khát vọng nửa chừng tan giữa • Read More »

Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

July 6, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích: Hãy thức dậy, đất đai! cho áo em tôi không còn vá vai cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn… xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn Khoáng sản tiềm tàng trong ruột • Read More »

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây:

April 21, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Nhật.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được tô đậm dưới đây: Câu 1: お花見の ことを みなさんに れんらくして ください。 A. お花見に みなさんを つれて いって ください。 B. お花見の ことを みなさんに つたえて ください。 C. お花見の ことに ついて みなさんで そうだんして ください。 D. お花見の ことを みなさんで はなして ください。 • Read More »