Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây:

April 21, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Nhật.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được tô đậm dưới đây: Câu 1: お花見の ことを みなさんに れんらくして ください。 A. お花見に みなさんを つれて いって ください。 B. お花見の ことを みなさんに つたえて ください。 C. お花見の ことに ついて みなさんで そうだんして ください。 D. お花見の ことを みなさんで はなして ください。 • Read More »

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau

October 21, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau: (…) Con Sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn • Read More »

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:

October 19, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau: Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục, 2008, tr. • Read More »