Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

July 6, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Đọc đoạn trích: Hãy thức dậy, đất đai! cho áo em tôi không còn vá vai cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn… xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn Khoáng sản tiềm tàng trong ruột • Read More »

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây:

April 21, 2018 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Tiếng Nhật.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được tô đậm dưới đây: Câu 1: お花見の ことを みなさんに れんらくして ください。 A. お花見に みなさんを つれて いって ください。 B. お花見の ことを みなさんに つたえて ください。 C. お花見の ことに ついて みなさんで そうだんして ください。 D. お花見の ことを みなさんで はなして ください。 • Read More »

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau

October 21, 2017 | By dltiengiang | No Comments | Filed in: Ngữ Văn.

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau: (…) Con Sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn • Read More »